S.Nebula

时空碎片中的碎碎念

我聽講 天上嘅星星夠多,
多到夠我哋每個人揾一顆,
付託我哋小小嘅名字。
但係我要一顆咁大嘅星嚟做咩呢?
我寧願將我個名,
付託畀地球上
另外一個小小嘅名字!
——蔡康永《愛了就會活過來》

评论